Direct naar content
< overzicht

Rabobank Food Forward

Foodhub.org initieerde de Food Forward Podcast. In deze aflevering gaan Peter Smeets en Frank Verhoeven met elkaar in discussie, onderleiding van BNR presentator Harm Edens.

Er waren eens… een tovenaar en een profeet. Ze wilden allebei de wereld voeden maar ze werden het niet eens over de manier waarop. We moeten de landbouw verder intensiveren! zegt de tovenaar. Nee, we moeten inzetten op biologisch en kleinschalig, roept de profeet. Die tovenaar is Hidde Boersma. Moleculair bioloog, wetenschapsjournalist en de afgelopen jaren vooral bekend geworden als groot voorvechter van ecomodernisme: het idee dat modernisering en technologie juist leiden tot meer duurzame productie. Door meer voedsel te produceren op minder land, willen tovenaars zoals Hidde meer ruimte creëren voor de natuur. En die profeet, dat is Joris Lohman. Vanaf de begindagen betrokken geweest bij het Slow Food Youth Network, en als oprichter van Food Hub elke dag bezig met het verduurzamen van de Nederlandse landbouw. Hij pleit voor circulaire landbouw, die veel meer in balans is met natuurlijke ecosystemen.

Joris en Hidde waren het lange tijd oneens. Ze pleiten allebei voor een duurzamere landbouw, maar hun oplossingen liggen ver uit elkaar. In een vijfdelige Food Forward podcast gaan ze met elkaar in debat over de toekomst van ons voedsel. Onder leiding van Harm Edens verkennen ze elkaars ideeën, en onderzoeken ze in hoeverre hun oplossingen elkaar zouden kunnen versterken.

Via deze link zijn alle afleveringen terug te luisteren.. En luister hier de podcast waarin Peter Smeets en Frank Verhoeven in discussie gaan.

Hoe produceren we genoeg voedsel in Nederland, zonder de natuur volledig weg te vagen? In aflevering twee van deze vijfdelige podcast-serie praten landbouwkundig ingenieur Frank Verhoeven en gepensioneerd onderzoeker Peter Smeets over de (her)inrichting van ons landschap. Moeten we toe naar een verweving van natuur met kleinschalige landbouw, of juist naar een strikte scheiding en schaalvergroting van functies?

Massaproductie in voedselfabrieken; Verhoeven kan zich niet voorstellen dat een concentratie van landbouw op strategische plekken ons land werkelijk vooruit gaat helpen. Hij pleit voor het tegenovergestelde: kleinschaligheid en een combinatie van functies in het landschap. Smeets is er juist van overtuigd dat schaalvergroting de enige kans is om op een efficiënte manier genoeg voedsel te produceren én de natuur de ruimte te geven om zich te herstellen.

Onder leiding van Harm Edens gaan Verhoeven en Smeets op zoek naar wat hen bindt. En dat is genoeg. Beide pleiten voor het behouden van werkgelegenheid, ruimte voor de ondernemende mkb-er en vooral: een sterke visie van de overheid.