Direct naar content
< overzicht

Provincie Drenthe werkt aan een duurzame melkveehouderij

De Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur van de provincie Drenthe heeft ambitieuze plannen voor de provincie. Er is als doelstelling gesteld dat in 2020 Drentse melkveebedrijven op voorsprong staan op het gebied van toekomstgerichte en grondgebonden melkproductie. Boerenverstand werkt samen met de Ontwikkelagenda om dit te realiseren. Door melkveehouders te faciliteren worden stappen gezet op het melkveebedrijf. De Ontwikkelagenda probeert twee vliegen in één klap te slaan door aan te sluiten bij het agrarische bedrijfsleven (zuivel, voerleveranciers, financiële sector), hiermee hoopt de provincie de ambities concreet te maken.

Binnen het programma zijn inmiddels 250 melkveehouders aangemeld. Deze melkveehouders stellen samen met een adviseur een duurzaamheidsplan op. Het duurzaamheidsplan bestaat uit verdiepende thema’s (modules) die met elkaar samenhangen via bepaalde indicatoren: Sociaal- economische aspecten, Kringloop, Biodiversiteit, Watermanagement, Bodem en Energie & Klimaat. Met dit plan wordt inzichtelijk hoe de veehouder er op dit moment voor staat en waar nog winst te behalen valt. Wanneer melkveehouders aantoonbaar stappen hebben gezet op deze onderdelen, kunnen zij aanspraak maken op een beloning. Hiermee is een verdienmodel gecreëerd waarin de veehouder beloond wordt voor extra inspanning op het gebied van duurzaamheid.