Direct naar content
< overzicht

Projecten met Boerenverstand (een overzicht)

Boerenverstand is lekker bezig. Tijd voor een overzicht van de projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt:

 1. Duurzaam boer blijven Drenthe (algemeen, ondernemerschap, onderbouwing kringloopaanpak)
 2. Duurzaam boer blijven Midden Delfland
 3. MEI Westerkwartier (mogelijk verder als Duurzaam boer blijven Groningen)
 4. Certificering kringloopaanpak (i.o.v. CLM)
 5. Landbouw Centraal (KRW project met WUR)
 6. KANSproject (iswm Aequator) over nieuwe kansen voor agrariërs
 7. Ontheffing bovengronds mestaanwenden (data analyse via DMS)
 8. Workshops kringlooplandbouw voor CONO/Ben & Jerries en ontwikkeling “happy planet” diagram
 9. Duurzaam boer blijven Noord Holland (studiegroepen CONO en “optie bio” inbouwen)
 10. Duurzaam boer blijven Achterhoek
 11. Duurzaam boer blijven Groene Hart/Utrecht West
 12. Duurzaam boer blijven Gelderse Vallei/Utrecht Oost (iswm Vallei en Horstee)