Direct naar content
< overzicht

Presentatie resultaten afstudeervak "Voeren met Boerenverstand"

De basis kennis van veevoeding moet weer terug bij de boer! Dat was de kern van het afstudeeropdracht van Bart Kistemakers en Niek Konijn, 4e jaars studenten aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden.
De lijst met kengetallen omtrent veevoeding wordt alsmaar langer en rantsoenen worden met behulp van rekenprogramma’s op de computer steeds vaker tot op meerdere cijfers achter de komma uitgerekend. Melkveehouders weten vaak voor de komma niet eens wat ze precies aan de koeien voeren. Veel boeren zijn dan ook een makkelijke prooi voor veevoeradviseurs en verkopers. Netto resultaat: er wordt te veel, te eiwitrijk en vooral te duur gevoerd.Samen met Boerenverstand is een rantsoenberekeningsprogramma ontwikkeld om de basiskennis van veevoeding terug te krijgen bij de melkveehouder. Dit programma werkt met behulp van een simpele excell-file en checklisten. Koeien, mest en ruwvoer worden beoordeeld door er naar te kijken, er aan te voelen en te ruiken. De uitkomsten van deze checklisten worden gebruikt bij het samenstellen, maar vooral bij het aanpassen en bijsturen van het rantsoen. Op deze manier leert de melkveehouder opnieuw wat de invloed is van bepaalde voedereigenschappen op de vertering en de benutting van het voer.

De presentatie is op Maandag 1 juli om 9:30 uur, Hogeschool Van Hall Larenstein aan de Agora 1 te Leeuwarden

Een ieder is welkom om de presentatie van Bart en Niek bij te wonen. U moet zich wel opgeven via niek.konijn@wur.nl

Boerenverstand gaat deze tool de komende maanden verder ontwikkelen en toetsen met praktijkgroepen o.a. tesamen met de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk van de Universiteit Utrecht. Lancering voor de brede praktijk staat gepland voor dit najaar.