Direct naar content
< overzicht

Start netwerk: 'Loonwerker maakt veehouder kringloopwijzer'

Het praktijknetwerk ‘Loonwerker maakt melkveehouder kringloopwijzer’ gaat van start.

De moderne melkveehouder weet tot 2 cijfers achter de komma hoeveel melk er uit zijn koeien komt. Helaas weet hij nog niet tot 2 cijfers voor de komma hoeveel er van zijn eigen gras-en maisland komt. Ondanks het land de duurste productiefactor is blijven investeringen om hier meer van te weten achterwegen. Er worden veel aannames gemaakt met als gevolg geen bemesting op maat, inefficiëntie in de kringloopwijzer en uiteindelijk onvoldoende benutting van het eigen voer. Door nauwkeuriger te bemesten en te voeren kunnen onnodige verliezen naar bodem, lucht en water voorkomen worden. Ook kan meer eiwit in het gras blijven zodat er minder eiwit (meestal in de vorm van soja) aangekocht hoeft te worden. Melkveehouders willen meer inzicht in de opbrengst maar doordat de metingen louter als kostprijsverhogend wordt gezien ziet een loonwerker op zijn beurt geen noodzaak hierin te investeren. Binnen dit praktijknetwerk staat de loonwerker en zijn klanten daarom centraal en zoeken we gezamenlijk naar meer tools om ruwvoeropbrengsten sneller en beter te meten en zo uiteindelijk te verhogen. De meer ruwvoeropbrengsten en de kosten besparing op meststoffen en krachtvoer moeten opwegen tegen de kosten van het meten van de ruwvoeropbrengst.

Loonwerker Volkerink Heino gaat komend seizoen ruwvoeropbrengsten wegen bij 3 van zijn klanten.  Dutch Sense heeft de regie en wordt de ervaring en kennis van Boerenverstand gebruikt. De ontwikkelingen zijn  hier via deze website te volgen.