Direct naar content
< overzicht

Pleidooi: investeren in de bodem!

Bodem is een vaktijdschrift voor iedereen die werkt rondom het onderwerp bodembeheer in economisch, financieel, beleid- en beheersmatig en juridische zin! In samenwerking met Marian Stuiver, Marthijn Sonneveld, Alwin Gerritsen (allen WUR) en Simon Moolenaar (SKB) heeft Boerenverstand hierover een publicatie geschreven.

Met ‘Investeren in de bodem‘ is de kringloopaanpak als voorbeeld van wederkerigheid tussen bedrijf en natuur uitgelegd. De kringloopaanpak is namelijk anders dan een set van voorschriften en regels zoals bij biologische landbouw het geval is. Het beschrijft een heel duidelijk doel; nu en in de toekomst met minder input de output maximaliseren (optimaliseren). Dit resulteert in zo weinig mogelijk verliezen naar bodem, water en lucht en de instandhouding van de biologische, chemische en fysische bodemvruchtbaarheid.

Een voorbeeld van wederkerigheid hierbij is hoe CONO Kaasmakers dit gedachtegoed in haar duurzaamheidsprogramma heeft opgenomen. Het lanceren van het KringloopKompas in december 2010 was de eerste grote stap die werd gemaakt. Dat kompas meet de N, P efficientie en bodemoverschotten op het bedrijf. Op dit moment investeert CONO extra in thematrajecten. Bedrijven die in een dergelijk traject extra tijd investeren en zo leren efficiënter met fosfaat om te gaan, worden daar voor beloond met een extra premie op de melkprijs. Waar een dergelijke systematiek gemeengoed is voor kwaliteitseisen als cel- en kiemgetal is het belonen van extra inspanning voor duurzaamheid uniek te noemen.

Hoe boeren een laag cel- en kiemgetal kunnen behalen weten ze, dit is voor fosfaatefficiëntie iets onbekender. Daarom heeft Wageningen Universiteit samen met Boerenverstand en SKB gewerkt aan de BodemConditieScore (BCS). Een instrument wat de boer simpel en goedkoop kan inzetten om zijn bodemconditie te beoordelen. Zo krijgt de boer weer handvatten om zelf te sturen!

Je kunt het gehele artikel lezen via de link.