Direct naar content
< overzicht

Opheldering stikstofmineralisatie vanuit veen

Voor een melkveebedrijf op veengrond wordt in de kringloopwijzer gerekend met een mineralisatie van 235 kg N/ha terwijl dit voor zand-en kleigronden nul is. Elke bodem mineraliseert echter stikstof en dat dit op veengronden hoger is, is ook bekend. Maar veel melkveehouders vragen zich af waar deze ‘gratis’ stikstof precies vandaan komt. Ook is er discussie of dit op elk bedrijf gelijk is. Een extra levering van 235 kg/N vanuit veen is waarschijnlijk teveel.De kringloopwijzer is een instrument dat bedrijfsspecifieke milieuprestaties inzichtelijk maakt en dat steeds breder geaccepteerd en toegepast wordt in de melkveehouderij. In de kringloopwijzer worden de in- en outputs vergeleken om zo de mineralenbenutting te bepalen. Voor een melkveebedrijf op veengrond wordt in de kringloopwijzer gerekend met een mineralisatie van 235 kg N/ha terwijl dit voor zand-en kleigronden nul is. Elke bodem mineraliseert echter stikstof en dat dit op veengronden hoger is, is ook bekend. Maar veel melkveehouders vragen zich af waar deze ‘gratis’ stikstof precies vandaan komt. Ook is er discussie of dit op elk bedrijf gelijk is.

Daarnaast leeft onder veel veehouders de vraag of de hoogte van de ingerekende mineralisatie wel klopt? Zeker in vergelijking met minerale gronden. IN het kader van het project Duurzaam Bodembeheer Utrecht-West in het Veenweidegebied is nader uitgezocht hoe het nu precies zit.

Lees hier het artikel dat hierover is verschenen in V-focus.