Direct naar content
< overzicht

Ook Limburgse boeren steken de schop in de grond!

Een aantal maanden geleden is Boerenverstand gestart in MiddenLimburg met studiegroepen kringlooplandbouw, kijk op de speciale project website www.kringlooplandbouwlimburg.nl. Op 17 juni gingen de deelnemers op excursie bij voorloper Bert van Lier in Heythuysen. De deelnemers kregen instructies van Maricke van Leeuwen van Wageningen Universiteit en gingen zelf aan de slag met het beoordelen van de bodem.Enkele thema’s waarmee de melkveehouders aan de slag willen:

• Effect compost versus drijfmest op bodemkwaliteit
• Experiment met water over mest (voor hogere benutting drijfmest)
• Bekalken voor het verbeteren van de bodemstructuur (bij deze alvast een link voor meer info)