Direct naar content
< overzicht

Online cursus kringlooplandbouw start 1 mei

Het doel van de online cursus is kennis uitwisselen over kringlooplandbouw. Samen ga je praktijkvoorbeelden uitspitten, proberen grip te krijgen op boerderijdata, en nieuwe verdienmodellen onderzoeken. Online leren, hoe werkt dat? En wat ga ik leren? Hoeveel tijd gaat het me kosten? Voor wie is het geschikt? Door wie wordt het gegeven?  Bekijk de trailer, kijk op de website www.onlinekringloopcoach.nl en lees hieronder meer.

wat: online cursus Kringlooplandbouw,  duur 4 weken

deze ‘expert versie’ is speciaal gericht op: agrarische adviseurs,  waterschapsmedewerkers, bodemkundigen, leraren, beleidsmedewerkers en eenieder die kringlooplandbouw in zijn vakgebied tegenkomt. Agrarische studiegroepen, boerinnen en boeren zijn natuurlijk ook van harte welkom.

kosten: We bieden deze cursus aan tegen het speciale ‘quarantaine-tarief’ van €250 ex per deelnemer. Neem contact met ons op voor meer informatie.