Direct naar content

Eindresultaat onderzoek Willemijn van der Geest

Vorig jaar heeft Willemijn van de Geest bij Boerenverstand haar afstudeerscriptie gedaan. In haar onderzoek heeft ze gekeken naar de invloed van kringlooplandbouw op de financiële positie van 238 melkveehouders. Hierbij heeft Willemijn data gebruikt van Nederlandse melkveebedrijven via ‘Dirksen Management Support’.

Uit haar onderzoek kwam als resultaat dat kringloopbedrijven een hogere marge behaalden dan niet-kringloopbedrijven. Meer weidegang, lagere hoeveelheden krachtvoer en hogere N en P efficiënties; ofwel maximale output met optimale input en minimale verliezen. Dat milieuvriendelijk boeren en economisch beter presteren hand in hand gaan is in lijn met eerdere publicaties, zoals in dit artikel en in deze.

Na het succesvol afronden van haar afstuderen heeft zij haar onderzoek voortgezet en heeft zij haar bevindingen gepubliseerd in een wetenschappelijk paper. Dit is onlangs gepresenteerd in het Franse Caen bij de ‘European Grassland Federation‘ bijeenkomst.

Geïnteresseerd geworden in het artikel?

Lees hier verder