Direct naar content
< overzicht

Normaal gaat het anders, maar dat is normaal

Ik zou deze blog kunnen beginnen met de constatering dat het wéér een bijzonder jaar is. Feit is dat bijzonder inmiddels normaal is geworden en zeker geen excuus voor tegenvallende resultaten! Waar begin dit jaar in door nattigheid talloze eerste snedes zonder bemesting in de kuil zijn gekomen is in het zuiden een groot deel van de mais verzopen dan wel kapot gehageld. Als boer kan je twee dingen doen, straks klagen of je anticipeert nu.Aan klagen heb ik een hekel, beter gaan we anticiperen om toch ons doel te bereiken. Welke doelstellingen had je opgesteld voor je de voederwinning? Welke kwaliteiten was je van plan te oogsten voor een passend rantsoen en wat heb je kunnen afvinken? Welke kwaliteiten en hoeveelheden heb je wel geoogst en wat kom je te kort. Is de maïs mislukt dan heb je nu een gebrek aan structuur en zetmeel (energie).   Misschien is het raadzaam om het gras wat bestendiger (lagere VCOS%) te oogsten dan je gewent bent, of ga je maïs kunnen aankopen? Heb je nog de kans om wat hooi binnen te halen? Voor jaarrond een kg per koe per dag heb je bij 100 koeien wel 10 hectare nodig, misschien valt dit nog in te passen! Bij elk voedermiddel dat je oogst moet je voor ogen hebben welke kwaliteit dit is en beredeneer op basis van structuur, eiwit en energie. Wat verwacht je dat de koe er mee kan en hoe wil je gaan bijsturen. De onderstaande grafiek zou je ook echt moeten kunnen dromen! Realiseer je in ieder geval dat de melkproductie per koe een resultaat is van met name de kwaliteit van het ruwvoer. Valt deze kwaliteit tegen dan is het maar de vraag of een hoge melkproductie nastreven efficiënt is.

Mijn advies is om nu het winterrantsoen door te rekenen gezien de eerste kuiluitslagen al binnen zijn, bereken ook hoelang u van dit voer kunt voeren. Ik hoor u denken die jongen zit vast in het buitenland en heeft een zomersteek opgelopen! Valt mee, anticiperen en tijdsdruk gaan vaak slecht samen en juist nu is het nog rustig op jullie bedrijven. U heeft nu de tijd om te sparren met uw (onafhankelijk) adviseur en de mogelijkheden uit te zoeken. Van uitstel komt afstel en voor u het weet staat de hakselaar op het land en weet u dan wat de juiste keuze is?

Nu slimme keuze’s maken door te sturen met het de kwaliteit van eigen land betekend lagere voerkosten door slimmere voeraankoop! Werken aan lagere kosten geeft meer zekerheid in inkomen dan wachten op een betere melkprijs.