Direct naar content
< overzicht

Nieuwe blogs in de maak

Vandaag hebben Dorine Ruter (ETC) en ik de basis gelegd voor het nieuwe weblog van de leerstoel Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. De bedoeling is dat meerdere mensen hieraan gaan werken en het werk van de mensen verbonden aan de leerstoel beter zichtbaar maken. Daarnaast gaat www.duurzaamboerblijven.nl de basis worden voor alle ETC duurzame veehouderij projecten. Wederom een interactieve site die alle informatie in de projectgebieden moet ontsluiten.