Direct naar content
< overzicht

Nieuw meetinstrument om kwaliteit van de bodem eenvoudig te beoordelen: BodemConditieScore

Van harte welkom op de publieke presentatie op 16 september 2013 – De BeemsterBodemBorrel!

Datum: maandag 16 september
Tijd: 15.30 – 17.30 uur
Locatie: Melkveebedrijf Familie Konijn, Middenweg 54, 1462 HD, MiddenBeemster
Aanmelden: www.mijnbodemconditie.nl

Melkveehouders kennen de productie van hun koeien vaak tot meerdere cijfers achter de komma nauwkeurig. Maar wat er precies van het land komt, weten velen niet eens voor de komma. Laat staan hoe de gewasproductie verder is te verbeteren. Veel melkveehouders hebben helaas een groot gebrek aan integrale kennis van de bodem en duurzaam bodem-management terwijl met strenger wordende regelgeving, zoals voor fosfaat, het steeds lastiger wordt om op de gangbare manier verder te boeren. Wageningen Universiteit en Boerenverstand ontwikkelden, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Livestock Research, daarom een “low-tech” Bodem-ConditieScore. Dat versterkt het boerenvakmanschap en leert de boer op een eenvoudige en goedkope manier opnieuw naar zijn bodems kijken. CONO Kaasmakers ondersteunt dit en ziet graag nieuwe praktische tools ontwikkeld worden voor haar duurzaamheidsprogramma “Caring Dairy”. U bent van harte uitgenodigd bij de lancering op 16 september bij de familie Konijn in de Beemsterpolder (NH).

  • 15.30 uur  Inloop met drankje en Beemsterkaas, mogelijk tot rondleiding over het bedrijf
  • 16:00 uur  Welkom door CONO melkveehouder de heer Konijn en initiator ir. Frank Verhoeven (Boerenverstand). Frank vindt dat praktische (boeren)kennis terug moet op het erf: simpele low tech, low cost- methodes om de benutting van het land te verhogen
  • 16:10 uur  Graslandopbrengst in relatie tot bodemkwaliteit op een melkveebedrijf door Dr. ir. Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Ing. Bert Philipsen (Wageningen UR, Livestock Research). Moet de melkveehouder zich focussen op permanent grasland? En het overige land in een gezonde rotatie? De visie van Nick en Bert en de resultaten van een Pratijknetwerk van CONO worden gepresenteerd
  • 16:30 uur  Demonstratie BodemConditieScore door Dr. ir. Marthijn Sonneveld (Wageningen Universiteit). Marthijn is de drijvende kracht achter de BCS. Hij heeft de score uitgewerkt voor de Beemsterpolder en wetenschappelijk gepubliceerd. Deze middag steekt hij de schop in de grond en laat hij zien hoe de score precies werkt
  • 17:00 uur  Kansen voor de toekomst! Door ir. Frank Verhoeven (Boerenverstand). Frank zal de website www.mijnbodemconditie.nl lanceren en het instructiefilmpje. Hij zal aangeven hoe de methode opgeschaald en uitgebreid gaat worden richting klimaat en broeikasgassen en welke kansen er liggen bij de markt en het beleid (GLB)
  • 17:10 uur  Discussie met de aanwezigen over nut en noodzaak – Dr. Simon Moolenaar (SKB)
  • 17:25 uur  Toelichting COP Ecosysteemdiensten door Jos Brils (Deltaris)
  • 17:30 uur  Afsluiting

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!
CONO Kaasmakers heeft samen met de Stichting J. Mesdag-fonds en de stichting SKB-duurzame ontwikkeling ondergrond, deze ontwikkeling aangejaagd en gefinancierd.

Wij verzoeken u aan te melden! Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.