Direct naar content
< overzicht

Niet vasthouden aan 3 vergroeningseisen in GLB

Er is een speciale website vanuit de rijksoverheid opgezet in zake certificaten binnen het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). certificering-glb.nl Wouter de Jong geeft aan dat als de Europese Commissie vasthoudt aan haar uitgangspunt dat een certificaat minimaal de 3 huidige vergroeningsvoorwaarden moet bevatten (7% Ecological Focus Area, permanent grasland en wisselteelt) de winst van certificering veel te beperkt is en dit dus een gemiste kans is. Een toevoeging: de eis van permanent grasland, zou in de Nederlandse boerenpraktijk betekenen dat er naast 70% permanent grasland ook 30% permanent maisland ontstaat! En dat laatste is niet bepaald duurzaam! Dus zou een bedrijf wisselbouw (rotatie van gewassen) moeten toepassen en dan zou je in de praktijk op 40% permanent grasland uitkomen en op de overige 60% moeten afwisselen met mais, tarwe, gras, etc. Uiteindelijk geeft dat onmiddellijk een forse daling van het areaal permanent grasland in Nederland. Of gaan we het toch anders doen? En gaan we voor doelen (hard gemaakt met een certificaat) in plaats van deze 3 eisen? De EU lijkt de deur open te hebben gezet! Tijd om het in te koppen met goede voorstellen zoals het kringloopcertificaat!