Direct naar content
< overzicht

Natuurplannen voor de Gildeboeren

Het BoerenGilde is een groep voorlopende melkveehouders, binnen de coöperatie NoorderlandMelk, die melk leveren voor het WeideWeelde concept. Deze melkveehouders besteden extra aandacht aan biodiversiteit en weidevogels. De Gildeboeren worden door Boerenverstand gecontroleerd in welke mate zij aan de criteria van het Gildekader voldoen.Weidevogelexpert Ysbrand Galama stelt samen met de boeren een plan op hoe het weidevogelbeheer verder te verbeteren. In het najaar bezoekt Ysbrand alle Gildeboeren om de natuurplannen op te stellen voor het komende jaar. Er wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn van het afgelopen jaar en hoe dit het komende jaar verder verbeterd kan worden. Dit gaat van de optimale plek om een plas-dras aan te leggen tot het inpassen van kruidenrijke percelen (zie afbeelding).Wanneer voor de gemaakte plannen investeringen nodig zijn, kunnen de Gildeboeren aanspraak maken op een financiering vanuit het ‘Weideweelde fonds’. Dit fonds wordt gevuld met 2 cent voor elk verkocht pak Weideweelde melk.

Weidevogels