Direct naar content
< overzicht

Limburg werkt aan een masterplan bojem

Op 16 december jl. vond de zeer succesvolle bijeenkomst bodem en kringlooplandbouw plaats. Aanwezig waren melkveehouders, akkerbouwers, vollegronds telers, boomkwekers, een geiten- en een schapenhouder. Een divers publiek, maar wat ze met elkaar delen is de belangrijkste productiefactor: de bodem. Samenwerken aan een optimale bodemconditie ligt voor de hand, maar gebeurt zeker niet vanzelf.

Het is uniek dat dit gemengde publiek van 33 agrariërs bij elkaar kwam. 12 melkveehouders, 7 met een gemengd akkerbouw melkveehouderij bedrijf, 5 akkerbouwers, 3 openteelt, fruitteelt, schapenhouder en een geitenhouder. Deze unieke samenstelling zorgde voor goede discussies. De middag begon met drie inleidingen over kringlooplandbouw (Frank Verhoeven – Boerenverstand), mest en fosfaatplaatsing (John Baars – DMS) en bodembiologie en bodemvruchtbaarheid (Rene Jochems – Groeibalans). Na de inspirerende inleidingen werden de boeren getriggerd antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Welke vragen moeten opgelost worden in het gebied (rondom bodem en kringlooplandbouw)
  2. Welke innovaties zijn kansrijk?
  3. Hoe kunnen sectoren van elkaar leren?

IMG_5308

De resultaten van deze middag en de discussie met de agrariërs vormen een belangrijke basis voor een op te stellen Masterplan Bojem.

Zie hier de presentaties van de dag:

Kringloopwijzer – Frank Verhoeven (Boerenverstand)

DMS Presentatie dec2015 LIM