Direct naar content
< overzicht

Loonwerker die meer biedt dan machines!

Wie denkt dat een loonwerker enkel geïnteresseerd is in de nieuwste en grootste machines zit er naast. Er zijn loonwerkers die aan opbrengstmetingen doen gedurende de oogst en daar zelf de nodige statistiek op los laten. Dat mag toch redelijk uniek genoemd worden!Louis Claessens, eigenaar van loonbedrijf Volkerink in Heino, organiseerde deze week een klanten avond waarin hij zijn bevindingen van de maïsoogst 2012 presenteerde. Zijn Claas Jaguar hakselaar is namelijk uitgerust met een automatische drogestof opbrengst bepaling. Zodoende kan hij per perceel de drogestof opbrengsten per hectare inzichtelijk maken. Deze gegevens worden gekoppeld aan het moment van zaaien, maïs ras,  hakselen en de kuil uitslag. Hoezo meerwaarde creëren voor de boer!!

Opvallend in Louis resultaten zijn de enorme verschillen in opbrengst binnen de verschillende maïs rassen. De grafiek links laat op de X-as de verschillende maïs rassen tegen de droge stof opbrengst op de Y-as zien. Tussen de verschillende rassen is er weinig verschil, binnen het ras des te meer! Grof weg is er een variatie van 14 tot 21 ton per hectare, een opbrengst verschil van 50%. Hetzelfde laat de grafiek zien met KVEM, zetmeel en eiwit opbrengst op de X-as.

Louis verklaard de verschillen door het aantal groeidagen van de maïs, de perceel en de ras keuze die daarbij hoort. Met betrekking tot het aantal groei dagen is het helder, minimaal 160 groei dagen is nodig voor een goede af rijping. Als hierin niet aan kan worden voldaan is de keuze voor een vroeg ras belangrijk. Natte percelen zijn niet geschikt en percelen met maïs in continu teelt laten ook lagere opbrengsten zien. Behoudt van structuur in de bodem is belangrijk, een goede groenbemester draagt hieraan bij. Een groenbemester moet dus niet gezien worden als een verplichting maar is een waardevol middel om nutriënten verliezen te voorkomen en het organische stof gehalte te verbeteren en zo toekomstige opbrengsten veilig te stellen.

Louis weet als loonwerker het belang van een goede bodem gezondheid en weet dit zijn klanten inzichtelijk te maken door een stap verder te gaan. Door de droge stof opbrengst in kaart te brengen krijgen de boeren handvaten om te sturen. Handvaten die de boer al meer dan voldoende heeft bij zijn koeien, maar die hij mist voor de bodem!