Direct naar content
< overzicht

Leuk jaar achter de rug! op naar 2009!!

2008 was een bijzonder goed jaar voor Frank/Boerenverstand. En dat bedoel ik niet zozeer financieel maar er zijn vooral leuke en belangrijke dingen gerealiseerd. Allereerst het boekje van de PSE in opdracht van Lily Jacobs (Europarlementarieer) wat in november op de Sicco Mansholtdag gepresenteerd is. Daarnaast de samenwerking met ETC in Leusden die dit voorjaar van start ging en wat uitstekend is verlopen en waar we de komende jaren vrolijk mee verder gaan! Er is een film gekomen over de kringloopaanpak. De start is gemaakt voor diverse regionale duurzame melkveehouderij programma’s: in Drenthe (grootschalig 4 jarig programma), de Utrechtse Waarden, het Groene Hart, de Gelderse Vallei en de Acherhoek. In samenwerking met de Noordelijke Friese Wouden en Dirksen Management Support is een “klimaatmodule” ontwikkelt: met bestaande data kunnen we nu de CO2 uitstoot van melkveehouderijbedrijven berekenen. Ook is er een basis gelegd om boeren extra te belonen voor duurzaam bodembeheer door de (extra) vastlegging van CO2 als groene dienst aan te gaan merken! Dan het netwerk vitale landbouw en voeding wat in 2008 gestart is.

Ook de Boerenbox heeft zich in 2008 meer dan bewezen en Paul Vocking en ik zijn voornemens ook in 2009 door te investeren in de box: er komt een flitsende site waarop consumenten kunnen bestellen. De box als HET duurzame relatiegeschenk voor 2009? De Rabobank gaat het misschien doen! wie volgt?

Samen met een paar vrienden heb ik in 2008 een werkplek/atelier gehuurd aan de Deken Roesstraat in Utrecht niet al te ver van mijn huis. Dat bevalt ook uitstekend omdat al mijn werkspullen nu uit mijn huis vertrokken zijn! Oja en niet te vergeten: de nieuwe Boerenverstandwebsite met veel complimenten voor vriend Zjuul!

Enfin, rest me jullie ook het allerbeste voor 2009 toe te wensen en wie weet tot snel!