Direct naar content
< overzicht

Leergang kringlooplandbouw

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding en het initiatief gezonde gronden organiseert een leergang kringlooplandbouw. Op woensdag 3 december heb ik een verhaal gehouden over de kringloop aanpak, voeding, het verlagen van de Bedrijfsspecifieke excretie en het verbeteren van de mestkwaliteit bij de familie van Bohemen in Stompwijk (ZH). Een boeiend programma waar zo’n 15 melkveehouders aan deelnemen. Enthousiaste groep en leuke discussies: duurzaam boer blijven tussen Den Haag – Zoetermeer en Leiden!