Direct naar content
< overzicht

Boerenverstand verzorgt dataverwerking in KRW Project "De Landbouw Centraal"

Het project “de landbouw centraal” van Wageningen UR omvat zeven KRW gebiedspilots. Twee in Noordoost Nederland en vijf in Zuidoost Nederland. Landbouw Centraal loopt van september 2009 tot december 2011. Doel is een efficiëntieverbetering op landbouwbedrijven te realiseren waardoor uiteindelijk een groot deel van de waterkwaliteitsproblemen in de landbouwgebieden worden opgelost. Boerenverstand neemt samen met DMS de registratie van de economische- en milieuprestaties van de melkveehouderijbedrijven op zich. Per bedrijf wordt een zo compleet mogelijke rapportage van duurzaamheid gemaakt. DLV en Projecten LTO voert de gesprekken met de melkveehouders om ze te begeleiden naar een betere waterkwaliteit.