Direct naar content
< overzicht

Kringloopwijzer nieuwe standaard

De Kringloopwijzer is de opvolger van de Excretiewijzer. Wageningen UR (Koeien en Kansen), PPP Agro en Boerenverstand hebben gezamenlijk deze kringloopwijzer ontwikkeld. De kringloopwijzer maakt “kringloopprestaties” inzichtelijk, zoals verliezen als ammoniak, bodem N en P overschotten, opbrengsten van het land en benuttingen. De kringloopwijzer is gebaseerd op Wageningse rekenregels (BEX, BEA, BEN) en is beschikbaar voor alle melkveehouders. De kringloopwijzer vormt het hart van het eerder ontwikkelde kringloop-kompas (voor CONO Kaasmakers) en eerder gepresenteerde milieuscores en duurzaamheidsrapporten.

Een testversie is op verzoek beschikbaar, hieronder een impressie of lees hier meer. Zeer binnenkort zal ook de uitstoot van broeikasgassen en koolstof aan de kringloopwijzer worden toegevoegd. Bekijk hier een aantal voorbeeldrapportages:

Voorblad
Bedrijf
Stikstofkringloop
Milieuprestaties