Direct naar content
< overzicht

Kringlooptoppers Drenthe

Samen met de voorlopers uit de Drentse melkveehouderij is Boerenverstand een project gestart over de doorontwikkeling van kringlooplandbouw. De melkveehouders hebben hun kennisvragen kenbaar gemaakt en op basis daarvan zijn 4 verdiepingstrajecten geformuleerd. De 4 verdiepingstrajecten zijn: 1) meten= weten, wat is de opbrengst van het eigen land nu precies? 2) bodem- en graslandbeheer, hoe houden we het grasland in conditie? 3) milieuprestaties in beeld, hoe krijgen we meer bewijslast onder een duurzame bedrijfsvoering? en 4) precisielandbouw, welke tools-en technieken kunnen de kringlooplandbouw verder brengen?

Nog niet alles ligt vast trajecten maar een van de onderdelen is de bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbalansen (BEN, BES, BEP). Hierin wordt de opbrengsten van de bodem als ook de verliezen zeer nauwkeurig in kaart gebracht door metende instanties. Daarnaast wordt er gekeken naar een systeem hoe de deelnemende kringloopboeren een beloning kunnen krijgen voor de bovenwettelijke milieuprestaties die ze leveren.

Het project Kringlooptoppers Drenthe wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, en de provincie Drenthe. Het project moet gaan voorzien in de behoefte aan praktisch onderzoek, kennisuitwisseling met mede landbouwers en professionele ondersteuning.