Direct naar content
< overzicht

Limburgse kringloopboeren beloond voor duurzaamheid

In 2013 is een groep enthousiaste melkveehouders in Midden Limburg gestart met het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Binnen het project ‘Kringlooplandbouw, aan de slag met melkveehouders in Midden Limburg’, gefinancierd door de Provincie Limburg en de LLTL, is het boerenvakmanschap bevorderd: schoon & zuinig boeren. Uit een eerste analyse blijkt dat de bedrijven meer melk per hectare zijn gaan produceren, minder krachtvoer hebben aangekocht en meer voer van eigen land wisten te benutten. En dat alles met lagere verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu. Een hele prestatie die zich hopelijk de komende jaren doorzet. Op 7 juni heeft gedeputeerde Patrick v/d Broeck de melkveehouders daarvoor in het zonnetje gezet.Boeren leren boeren
De eerste studiegroep is op eigen initiatief gestart en in 2014 is er een tweede groep bijgekomen. Tijdens de bijeenkomsten zijn ervaringen uitgewisseld aan de hand van de bedrijfseigen cijfers van de deelnemers. De kleine groepen maakte het mogelijk om praktische zaken op te pakken. Excursies leerden de melkveehouders meer over hoe mestverwerking kan bijdragen aan het sluiten van kringlopen. De studiegroepen richten zich voornamelijk op bewustwording en boden veel praktische handvatten om op het eigen bedrijf aan de slag te gaan met kringlooplandbouw.

Het project is gestart met 15 melkveehouders en inmiddels nemen 23 melkveehouders deel. Van de eerste 15 bedrijven zijn de cijfers over 2 jaar zorgvuldig in beeld gebracht. Uit die vergelijking bleek dat de bedrijven intensiever zijn geworden (meer melk per hectare), terwijl ze minder krachtvoer hebben aangekocht en meer voer van eigen land hebben gehaald. En dat alles met lagere verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu. Een behoorlijke efficiëntieslag dus!

Uit analyse van alle 23 bedrijven bleek dat de veestapel gemiddeld minder fosfaat en stikstof produceert dan de forfaitaire norm. Deze bedrijven tonen daarmee aan dat ze, binnen hun gegeven milieuruimte, verantwoord meer koeien kunnen houden.

Winst verzilveren met kringloopcertificaat

Op 7 juni werd het kringloopcertificaat uitgereikt. Met dit certificaat wordt in één oogopslag duidelijk wat de huidige duurzaamheidsprestaties van het bedrijf zijn. Handig voor de boer, maar vooral ook handig voor overheden, zoals de provincie en het waterschap. Die kunnen de boeren zo scoren en mogelijk belonen voor hun duurzame inspanningen. Daarnaast zien betrokkenen kansen in het sluiten van kringlopen door samenwerking akkerbouwers en de intensieve veehouderij. Hier meer informatie over het certificaat.

De deelnemende melkveehouders laten zien stappen te zetten richting meer duurzaamheid en hopen dat de provincie dit blijft ondersteunen.

Meer informatie vindt u op: www.kringlooplandbouwlimburg.nl en via ANV Bronsgroen of bij: Jan Visser, 06 1741 5603