Direct naar content
< overzicht

Kringloopkalender Utrechtse melkveehouderij onthuld

Op dinsdag 13 februari onthulde gedeputeerde Mirjam Maasdam de eerste Kringloopkalender tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor melkveehouders in Leusden. In de kalender staan tips om de mineralenkringloop op een melkveebedrijf te optimaliseren. De tips zijn verzameld tijdens verschillende kringloopprojecten in Utrecht. (bericht via www.lami.nl)

Winst door sluiten mineralenkringloop
Voor melkveehouders is de laatste tijd veel veranderd. Om ook nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden is vakmanschap nodig. Voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang. Gedeputeerde Mirjam Maasdam benadrukte; “Wat in dit gebied gebeurt is een mooie stap op weg naar circulaire landbouw. Het sluiten van de mineralenkringloop is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige melkveehouderij, maar ook voor natuur en samenleving.”

Lessen uit de praktijk
In Utrecht Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders samen met hun gebiedspartners aan kringloopprojecten gewerkt. In verschillende workshops vertelden melkveehouders en gebiedspartners hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in de praktijk. Melkveehouder Niek van der Horst liet bijvoorbeeld zien hoe hij tot een optimaal rantsoen komt voor koe, milieu en portemonnee. “Een goede inschatting van de werking van mijn eigen ruwvoer in de pens van de koe is daarbij heel belangrijk. Ik vul aan met enkelvoudige grondstoffen die ik online bestel. Omdat ik nooit meer dan 2 weken op voorraad heb, kan ik snel bijsturen als de omstandigheden veranderen” aldus Van der Horst. Zijn kritische collega’s waren onder de indruk hoe weinig krachtvoer hij op die manier op zijn bedrijf verbruikt.

De kringloopkalender is hier te bekijken/downloaden.

Voor meer dan 50 tips over Kringlooplandbouw kijk op www.kringlooplandbouw.nl