Direct naar content
< overzicht

Kringloopcollege: Een voedzaam rantsoen voor de IJsseldeltakoe

De gebiedscoöperatie IJsseldelta wil de melkveehouders van de IJsseldelta meer kennis bieden over rantsoenoptimalisatie. Hoe krijg je een hogere voerbenutting van het eigen land, minder verliezen en lagere kosten? Het perfecte rantsoen hoeft niet heel complex te zijn. Melkveehouders uit de regio zijn op 28 april van harte welkom voor een prikkelend kringloopcollege met Teun Sleurink, getiteld: ‘Een voedzaam rantsoen voor de IJsseldeltakoe’. Zijn specifieke aandacht gaat uit naar rantsoenering en beweiding.

Hoe weet en meet je of je koeien wel genoeg vreten tijdens de weidegang? Wat kunnen we leren van de internationale ervaringen bij het voeren van een geheel gemengd rantsoen? En is grasmaaien vóór 1 mei wel verstandig? Teun Sleurink gaat samen met zijn gehoor op nuchtere wijze op zoek naar het antwoord achter dit soort vragen. Daarbij maakt hij nuttig gebruik van zijn rijke, internationale ervaring als specialist op het gebied van voeding- en melkveeproductie.

“Kringloopboeren maaien geen gras voor 1 mei!”

Teun Sleurink, geboren en getogen in de Mandjeswaard, wordt regelmatig gevraagd om vanuit zijn expertise lezingen te verzorgen. Hij levert middels zijn bedrijf DairyTuner diensten in de internationale melkveehouderij met rantsoenberekeningen, managementondersteuning en optimalisatietrajecten. Onderdelen van dergelijke trajecten zijn jongvee-opfok, transitie en reproductie. Teun heeft vooral veel ervaring met bedrijven in Denemarken, Zweden en de VS.

Het kringloopcollege is gratis toegankelijk voor de melkveehouders van de IJsseldelta! Vanaf 19.45 uur is er een ontvangst met koffie. Om 20.00 uur worden de bezoekers welkom geheten boerencoach Martijn Riezebosch uit Mastenbroek. Daarna is het woord aan Sleurink.

De bijeenkomst is op donderdag 28 april begint om 20.00 uur in het Trefpunt aan de Kerkwetering 1 in Mastenbroek. 

Bekijk hier de uitnodiging