Direct naar content
< overzicht

KPI's binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Op dit moment werken we als Boerenverstand aan de KPI-aanpak en het belonen en waarderen van duurzaamheidsprestaties van boeren. De link met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de KPI’s kan eenvoudig gemaakt worden, zie ook de onderstaande afbeelding. Deze week heeft Wageningen University and Research een paper gepubliceerd wat precies hierop in gaat.

Lees deze paper hieronder:

Link naar paper
foto nieuwsbericht NPLG

Elke boer in Nederland kan bijdragen aan het behalen van de NPLG doelen en daarvoor hebben we nu een KPI systematiek in ontwikkeling www.boerenkpi.nl

In meerdere provincies worden bovengemiddelde scores inmiddels al gekoppeld aan beloning- en waardingsystemen. Veel discussies gaan over het doelbereik. Naast KPI’s zal in sommige gebieden, op sommige percelen en in sommige stallen, meer reductie nodig zijn om doelen te gaan halen. Een generieke reductie helpt echter altijd om de “deken van emissies” te verlagen en opgaves fors te verkleinen, maar is misschien niet overal op elke plek voldoende. Ook moeten we goed blijven kijken naar de (juridische) borging van KPI-prestaties.

Als Boerenverstand merken we dat er in het veld veel draagvlak is om sowieso het generieke spoor (KPI’s: elke boer kan bijdragen, we doen dit samen met elkaar, behoud van zoveel mogelijk boerenbedrijven, enz.) in te zetten in die gebiedsprocessen. Blijft over: het specifiek ingrijpen waar nodig (en niet andersom).

Naar de website van BoerenKPI.nl
BoerenKPI.nl
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!