Direct naar content
< overzicht

Komkommertijd kennen we niet!

Komkommertijd kent Boerenverstand niet! De noodzaak tot een duurzame en rendabele melkveehouderij begint steeds verder door te dringen. Waar een aantal jaar geleden geen enkele boer van de kringloop(wijzer) had gehoord, wordt deze tegenwoordig bejubeld als toekomstig mestbeleid. Het bestaan wordt erkend maar de kennis is er nog niet overal, gelukkig heeft Boerenverstand al meer dan 10 jaar ervaring!In deze periode van weinig nieuwtjes eens tijd voor een bericht vol lopende zaken en dingen die komen gaan. Zo werken wij al enkele jaren nauw samen met zuivelwerkers CONO kaasmakers en de Natuurhoeve aan het verduurzamen van hun melkveehouders. Voor CONO doen we dat door het begeleiden van de twee thematrajecten ‘Duurzaam voeren’.

Kringlooplandbouw is nauw verbonden aan natuur en omgeving, niet verwonderlijk dat we samen werken met agrarische natuurverenigingen. Al eerder met de Noordelijke Friese Wouden en in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost al een aantal jaren met ANV ‘Vallei Horstee’. In de Graafschap starten we dit najaar met ANV ’t Onderholt een bijzonder project dat mogelijk gemaakt wordt door het GROW-fonds van Oxfam Novib. Hier proberen we de ecologische voetafdruk van de melkveehouderij in kaart te brengen en op praktische wijze te verkleinen!

Naast Utrecht-Oost zijn we ook in Utrecht-West actief, in dit veenweide gebied worden in samenwerking met PPP-Agro Advies, ETC en DMS enkele studiegroepen begeleid.

Dit voorjaar zijn we samen met PPP-Agro Advies van start gegaan met twee studiegroepen op het Kampereiland. Stads Erven, eigenaar Kampereiland, bied aan zijn pachtboeren de mogelijkheid om te verduurzamen en wij vullen dat in.
In samenwerking met Wageningen Universiteit is met financiering van de stichting MESDAGfonds en SKB de Bodem Conditie Score ontwikkeld. Een wetenschappelijk onderbouwde en boer vriendelijke tool om de bodem gezondheid in kaart te brengen. Waar voor vee beoordelen er al een standaard is om de koeien te beoordelen is deze er nu ook voor de bodem. Door simpel weg een schop in de grond te steken en de handleiding te volgen is zelf een beoordeling te maken. Deze handleiding is gebiedsspecifiek opgesteld voor de Beemster maar gaat nu ook in het praktijknetwerk Koloniale Kringloopboeren voor de veenkoloniën ontwikkeld worden. We lanceren deze score op 16 september in De Beemster.

Al enkele jaren zijn we ook actief onder de rook van Rotterdam bij Kringloopboeren Midden-Delfland, een open agrarisch gebied omringt door verstedelijking en industrie. Ook hier wordt nu de gebiedsspecifieke Bodem Conditie Score opgesteld zodat de boeren hier zelf mee aan de slag kunnen.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit zijn we actief in het EU project Foodmetres, een meerjarig project waarbij gekeken wordt om de afstand van voedsel van grond tot mond te verkleinen. Boerenverstand verzorgt hier een scenario studie over de (on)mogelijkheden om dit te realiseren voor melk. Als casestudie kijken we naar de boeren in Midden Delfland in relatie tot de stad Rotterdam!

Vorig jaar hebben twee studenten van VHL Leeuwarden als afstudeeropdracht de 1.0 versie van de rantsoenwijzer ontwikkeld. Deze wordt nu door ontwikkeld binnen het praktijknetwerk Sigarendoos 2.0, immers het samenstellen van een rantsoen moet zo simpel zijn dat het op de achterkant van een sigarendoos berekend kan worden! Hiervoor is tevens een samenwerking aangegaan met twaalf dierenartsenpraktijken door heel Nederland.

Om te zorgen dat niet alleen de boeren in de bovenstaande activiteiten worden betrokken staan we regelmatig in diverse relevante media. Zo verzorgen we dit jaar een reeks artikelen voor MelkveeMagazine over kringlooplandbouw en alle aspecten die daarbij horen, een laatste versie over de economie is in de maak. Verder schrijven we voor Fleckvieh Wereld, een gratis magazine die zes keer per uitgebracht wordt door Bayern Genetik.

Als kennishouder van kringlooplandbouw mag Boerenverstand uiteraard niet missen in het kernteam voor de ontwikkeling van de Kringloopwijzer. Deze rekenmodule wordt ontwikkeld samen met Wageningen Universiteit en PPP-Agro Advies. Over de borging van kringlooplandbouw (onderdeel van ons SKB – Duurzame grond onder Hollandse melk- project)

Komkommertijd? Boerenverstand gaat rustig door 😉