Direct naar content
< overzicht

Kennisavond bodembenutting deelnemende loonwerker Volkerink Heino

Op 28 januari 2014 heeft Volkerink Heino een kennisavond georganiseerd.

De resultaten van de maisopbrengst 2013 zijn gedeeld. Conclusies die hier uit getrokken kan worden is dat de bodem de opbrengst bepaalt. Vakmanschap rondom bodemgezondheid is een voorwaarde. De resultaten laten zien dat het  aankomt op goed management van het zaai en oogst moment. Ook de voordelen van stikstofbinding bij een goede groenbemester zijn belangrijk voor een goede opbrengst in het volgende groeiseizoen.

Joost van Kreij heeft daarom een inkijk gegeven hoe je op praktische wijze met je eigen bodem aan de slag kan gaan. Met behulp van de BodemConditieScore is op eenvoudige manier de bodem in kaart te brengen en kunnen preciezer de juiste beslissingen genomen worden voor goed bodembeheer.

Alleen gras telen en mais aankopen zou de efficientie op bedrijfsniveau kunnen verhogen omdat de gronden zich beter lenen voor grasproductie om zo het organische stof gehalte te verhogen.

Enkele deelnemers aan deze avond zullen deelnemen aan de bijeenkomst waarbij de Bodemconditeiscore bij de praktijknetwerk deelnemers wordt uitgevoerd.