Direct naar content
< overzicht

Jos Elderink

1. Biologisch melkveebedrijf
2. Verbeteren bodem(leven) en gewasopbrengst door aanvoer compost
3. Optimaliseren beweiding en bijvoeding in het najaar
4. Gebruik groenbemester (bladrammenas en gele mosterd) na triticale, waarbij een gedeelte van het perceel is behandeld met compost
5. N-mineraal metingen in het najaar op verschillende gras/klaver percelen.
biologisch op zandgrond, met andere teelt-, bemesting-, voer en beweidingsstrategie om zodoende bodemvruchtbaarheid en mineralenbenutting te verbeteren.