Direct naar content
< overzicht

Joost van Alphen innovatieve varkenshouder

Mijn neef Joost van Alphen is een voorbeeld van een pionierende varkenshouder die een gangbaar bedrijf heeft in Haaren (NB) en een biologisch bedrijf in Heusden (NB). Het NRC omschreef dat treffend als een dubbelboer.