Direct naar content
< overzicht

Jonge Boeren van Midden Delfland aan de slag!

Op 23 november 2017 is het jonge boeren traject ’17-’18 afgetrapt. Tijdens de eerste bijeenkomst werd er met Ochse coaching en Training gewerkt aan de marketing van boeren- en loonbedrijven. Tijdens de praktische workshop hebben de jongeren handvaten gekregen om hun bedrijf verder te ontwikkelen en te profileren naar de buitenwereld.De tweede bijeenkomst had als thema ‘Lean Management’. Moyna Bierma van Lely liet een ander licht schijnen op het managen van een agrarisch bedrijf. In een interactieve workshop sessie werden de jongeren getriggerd om met een frisse blik naar verspillingen op hun bedrijf te kijken en hier oplossingen voor te vinden.Bij de eerste twee algemene bijeenkomsten hadden de jongeren de mogelijkheid om zich in te schrijven op een verdiepingstraject. Hieruit zijn de 3 verdiepingstrajecten van start gegaan: ‘Persoonlijke beweidingsplannen’, ‘veilig en zuinig rijden’ en ‘bedrijfsontwikkeling’.Persoonlijke beweidingsplannen

Bij het verdiepingstraject ‘Persoonlijke beweidingsplannen’ heeft een groepje jongeren samen met een ervaren weidecoach van stichting weidegang een plan opgesteld voor optimale weidegang op hun bedrijf. In de plannen is uitgewerkt welk beweidingssysteem past bij het bedrijf, hoe het land bemest kan worden en hoe vervolgens het gras optimaal kan worden omgezet in melk.Veilig en zuinig rijden

Midden Delfland is een gebied met relatief smalle wegen en veel verkeer. Voor het landbouwverkeer is het niet eenvoudig om in die situatie te rijden. Dit jaar is daarom het verdiepingstraject ‘veilig en zuinig rijden met de trekker’ opgezet. Tijdens dit traject leren de jongeren alles over de huidige wet- en regelgeving rondom landbouwverkeer en daarnaast leren ze tijdens een praktijkles om zuinig te rijden in het verkeer.Bedrijfsontwikkeling

Bij het verdiepingstraject ‘bedrijfsontwikkeling’ is een groep jongeren aan de slag met het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Dit houd in dat onderwerpen als diergezondheid, benutten van eigen voer en mest en bodembeheer aan bod komen.