Direct naar content
< overzicht

Jan Jansen-Holleboom

1. Triticale, helft van perceel met lagere bemesting. Nagewas: ½ rode/witte klaver/gras, ½ rode klaver/gras
2. Drijmestrijenbemesting (1x) en traditionele bemesting (2x) op maïsperceel. Daarnaast op beide ook gedeeltelijke gras onder maïs en rogge op de rest van het perceel. Totaal 5 combinaties.
3. Verlaagde kunstmestgift op helft van gras/klaver perceel
4. Registratie voeding/ nauwkeuriger voeren.