Direct naar content
< overzicht

Inzetten op boerennatuur! praktijk laat zien dat het effectiever is

Willem van der Horst (Cothen): op mijn bedrijf heb ik 38 hectare grasland, 15 ha mais en 9 hectare natuurgrasland. Het natuurgrasland is sinds 1 jaar natuurgrasland, dit jaar eerste jaar, direct zijn er geen weidevogels meer gekomen, voorheen zaten hier enkele koppeltjes kievitten en minimaal 1 koppeltje grutto’s. Op het normale agrarische gras- en maisland zijn de weidevogels wel gebleven.

Oorzaak: omdat natuurpercelen niet bemest mogen worden is het bodemleven verminderd en zijn de percelen minder interessant voor weidevogels (voedsel, er komen geen wormen omhoog).
Deze percelen hebben we dit jaar gemaaid en deze herfst beweid. Ik vind het jammer dat door de flora doelstelling van de grond er geen mest op de percelen mag, hierdoor zie je dat de diversiteit van fauna hard terug gelopen is. Resultaat is dat agrarisch natuurbeheer in combinatie met een floradoelstelling zeer problematisch is, perceel komt vol met jacobskruiskruid, distels en brandnetels te staan, veroorzaakt uitzaaiing naar andere percelen. Door kuil of hooi hiervan te voeren, sleep je onkruidzaad via bemesting weer naar schone percelen. Daar moet je weer meer met gewasbeschermingsmiddelen spuiten om de kwaliteti van het grasland op orde te houden. Natuur is hier niet bij gebaat.

Agrarisch natuurbeheer in combinatie met een fauna doelstelling is perspectiefvoller en mooier, hier kan dan wel bemest worden met drijfmest, geen kunstmest en niet spuiten met gif. Bodemleven blijft in takt, kwaliteit van gras is en blijft goed, weidevogels en andere dieren blijven / komen in het gebied.
Uiteindelijk is dit voor de bezoekers en toeristen van het gebied mooier, veel wild en vogels, mooi verzorgde omgeving en interessant voor veehouders.

Bovendien kost het onderhoud van de percelen niets. De percelen met floradoelstelling zullen op termijn niet meer door veehouders gebruikt worden doordat hier geen mest op mag en de kwaliteit van deze percelen hard terug loopt. Hierdoor zullen er beheerkosten van deze percelen ontstaan, omdat dit de boeren ook niet meer doen.