Direct naar content
< overzicht

Innovatiedag: Meer gras - Meer melk!

Samen met PPP-Agro, Livestock Research, ETC en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) organiseren we op 21 november a.s. een innovatiedag ‘Meer gras – meer melk’. Deze dag staat volledig in het teken van de ontwikkeling van uw bedrijf in het quotumloze tijdperk. Nog ruim anderhalf jaar en dan gaan we melken zonder een beperking op de productie van melk. Velen van u zijn reeds begonnen met een uitbreiding dan wel intensivering van het bedrijf. Het mestbeleid gebaseerd op een sluitende kringloop, zorgt er echter voor dat de ‘rem’ er deels op zit.De efficiëntie in de kringloop op uw bedrijf is dus sterk richtinggevend op de ontwikkelingsruimte voor uw bedrijf waarbij in alle gevallen een verbeterde grasproductie zal leiden tot een betere kringloopefficiëntie en meer melk.

Ochtend (aanvang 10:15 uur)
In het ochtendprogramma staan we stil bij de spreiding in kringloopefficiëntie tussen verschillende melkveebedrijven en gaan we de diepte in voor de kritische succesfactoren bodem, voeding, water met gerenommeerde sprekers als Nick van Eekeren, Frank Verhoeven, Ad van Vuuren en Idse Hoving.

’s Middags zelf aan de slag!
Na de lunch gaan we aan de slag in de praktijk! In 3 ronden nemen we u mee in de toepassing van de bodemconditiescore, berekenen we het basisrantsoen in bedrijfsverband en bekijken we een aantal innovaties als ‘graasgraan’ miscanthus en bedrijfsmanagement via de lucht.

De dag wordt afgesloten rond 16:00 uur.

Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen voor de lunch vragen we een vergoeding van 10 euro. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij b.meerkerk@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

We zien u graag op donderdag 21 november!