Direct naar content
< overzicht

Innovatiedag 'kiezen voor kringlopen' een groot succes!

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), PPP-Agro Advies en ETC organiseerde woensdag 17 oktober in samenwerking met Boerenverstand de 9e innovatiedag. De dag stond in teken van het werken aan en met kringlopen op het melkveebedrijf. Met de aanwezigheid van circa 90 man en vrouw, waarvan het merendeel veehouder, mogen we spreken van een groot succes! Frank Lensink opende. Aan het einde van zijn verhaal kreeg hij het voor elkaar om met drie vragen de ‘innovators’ in de zaal te identificeren. Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies vertelde op een hele heldere manier wat kringloopboeren precies inhoud. Een duidelijke voorzet op nog volgende sprekers die dieper in de materie doken. John Baars van Dirksen Management Support liet overtuigend de samenhang met kostprijs zien. Een betere benutting van voer van eigen land heeft een duidelijk kostprijs verlagend effect. Het belang van leren in studiegroepen en het belonen op resultaat werd aangegeven door Henk Kieft van ETC. Het leren met en van collega’s is een bewezen formule wat samen met een beloning succesvol is. Maar waar liggen nog meer kansen voor het kringloopboeren? waar zijn die beloningen? Daar wordt hard aan gewerkt door Frank Verhoeven van Boerenverstand. Een bijbehorend kringloopcertificaat moet bij een goede score het label ‘green-by-definition‘ opleveren. Maar hiermee kan de boer ook bij de gemeente en provincie aantonen dat de uitstoot van ammoniak richting Natura2000 gebieden beperkter is. Zijn mestboekhouding omtrent mest af- en aanvoer, korting krijgen op waterschapslasten omdat er minder uitspoeling is, bij bank eenvoudiger en tegen gunstigere voorwaarden leningen verkrijgen en zo zijn er nog een legio aan mogelijkheden.

In de workshops na de middag werd duidelijk dat we verschillende kwaliteiten ruwvoer moeten gaan winnen en benutten. Een voermengwagen is hierbij onmisbaar en eiwitrijk herfst gras de  ideale soja vervanger! Bert Philipsen liet zien dat het belangrijkste en duurste productiemiddel op het melkveebedrijf tevens de grootste onbekende is in het verhaal. Dit terwijl het letterlijk en figuurlijk aan de basis ligt van de ruwvoerwinning. In de brainstormsessie naar nieuwe innovaties ging het ook vooral over kennis van de bodem, bodemmanagement en hoe de bodem te voeden een sleutel positie.