Direct naar content
< overzicht

Innovatiedag 'kiezen voor kringlopen', 17 oktober in Zegveld

Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), PPP-Agro Advies en ETC organiseren samen met Boerenverstand een innovatiedag ‘Kiezen voor Kringlopen’. Deze dag staat volledig in het teken van het werken aan en met kringlopen op de bedrijven van uw relaties. In het ochtendprogramma staan we stil bij stikstof en fosfaat efficiëntie en het financieel rendement. Bovendien nemen we u mee in de mogelijkheden kringlooplandbouw te belonen in bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Na de lunch maken we een verdiepingsslag in de kringloop. Centraal staan het efficiënt voeren van het bodemleven, de koe en de consequenties voor gras en melkproductie. Ook bespreken we enkele innovaties die de kringloop nog efficiënter maken. Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen voor de lunch vragen we een vergoeding van 10 euro. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij Barend Meerkerk onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.