Direct naar content
< overzicht

Ingrediënten om duurzaam boer te blijven!?

Al vele jaren werkt een grote groep boeren op eigen wijze aan een traject wat zich het beste laat omschrijven als het optimaliseren van de bodem, plant, dier, mestkringloop. Een nuchtere aanpak waarbij het boerenvakmanschap centraal staat en waar nieuwe kennis en boerenverstand via studiegroepen, cursussen en bijeenkomsten intensief worden uitgewisseld! De boeren streven niet naar de maximale productie per koe maar naar de meest optimale benutting van het eigen land. Niet geheel onverstandig, want in een tijd van kredietcrisissen en onvoorspelbare melkprijzen is de eenzijdige focus op schaalvergroting misschien niet de slimste route, maar is kostenbeheersing het allerbelangrijkste. Niet het maximale maar het optimale! En dat optimum ligt op elk bedrijf, voor elke regio en voor elke melkveehouder anders. Dat is de charme van het boeren en deze diversiteit moet gekoesterd worden.
Duurzaam boer blijven kan op velerlei manieren maar er zijn een aantal belangrijke ingrediënten die zowel voor de boer, de koe, het milieu, de natuur en het klimaat beter uitpakken. Lees hier meer.