Direct naar content
< overzicht

Informatiebijeenkomst pachtgronden agrarisch Schouwen-Duiveland

Op dinsdag 16 april vond de informatiebijeenkomst over de Zeeuwse ontwikkelingsbank en experimenteergronden plaats. Ongeveer 50 agrariërs verzamelden zich in het dorpshuis van Scharendijke om te horen over nieuwe kansen voor pachtgrond in de provincie Zeeland. Binnen twee projecten zijn er mogelijkheden om mee te dingen voor in totaal 80 hectare pachtgrond, beschikbaar gesteld door de provincie.

Boerenverstand gaf een toelichting over het gebruik van de KPI-kernset en hoe dit bijdraagt aan het werken richting doel gestuurd beleid in de pilot Zeeuwse ontwikkelingsbank. Er werd ingegaan op de KPI’s die in deze kernset berekend worden en hoe deze kunnen bijdragen aan een verbeterd inzicht in de duurzaamheid inspanningen van ondernemers. Naast meer inzicht helpt de kernset ook om alle partijen eenzelfde taal te laten spreken en zo een stap te maken richting gestapeld belonen.

Pachtgronden

null

Locatie gronden ontwikkelingsbank en experimenteer gronden op het eiland Schouwen-Duiveland.

De 80 hectare beschikbare pachtgrond wordt verdeeld over twee projecten waarop de deelnemers zich deze zomer kunnen gaan inschrijven. De eerste 50 hectare pachtgrond is voor agrariërs die de duurzaamheid op hun bedrijf willen vergroten en waarbij een paar extra hectare bouwland uitkomst zou kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 5 extra hectare om het bouwplan te verruimen om zo de gewasrotatie te verbeteren of een groter aandeel eiwit van eigen land te realiseren. Om mee te kunnen dingen naar deze pachtgronden moeten de deelnemers data aanleveren om hun KPI’s te berekenen en inzichtelijk te maken dat ver inderdaad winst geboekt wordt op het vlak van duurzaamheid.

Deelnemers kunnen interesse aangeven voor deze pachtgrond pilot via onderstaande flyer. Na het inschrijven en insturen van de verduurzamingsplannen ondersteunt Boerenverstand de provincie bij het selecteren van de deelnemers. Die betrokkenheid blijft er ook tijdens het verloop van de pilot. Omdat de KPI-systematiek voor veel agrariërs nieuw is blijft Boerenverstand beschikbaar om te ondersteunen bij het implementeren van de KPI-systematiek. Verder zal gedurende de pilot ook verbinding worden gezocht met andere pilots in de regio om zo potentiële synergiën te benutten. Die actieve afstemming met andere projecten maakt ook deel uit van het projectplan voor de komende zes jaren waarin de pilot zal draaien.

Jan Lampert, verantwoordelijke voor de provinciale pachtgronden en zelf ook agrariër, ging ook kort in op de KPI-systematiek: “’t is goed te doen, je kunt er veel van leren, het is leuk om de uitdagingen op je bedrijf te zien”. Naast dat de KPI-systematiek andere partijen inzicht geeft in de duurzaamheidsinspanningen van de deelnemers is het ook voor de ondernemers zelf een mooie kans om te zien waar de uitdagingen voor hun bedrijf liggen. Het geeft een overzicht van waar er nog kansen liggen en waar doelen al gehaald worden.

Tot slot is er op Schouwen-Duiveland nog 30 hectare pachtgrond te verdelen als experimenteer grond. Op deze percelen kunnen deelnemers met een goed plan experimenteren met teelten en teeltsystemen waar in het eigen bouwplan momenteel geen ruimte is maar waarin wel potentie wordt gezien.

Bart Housmans is contactpersoon voor dit project. Meer weten? Neem contact met hem op!
Neem contact op met Bart
Boerenverstand helpt je graag met landbouw-gerelateerde vraagstukken. Wil je oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk? Of wil je de nodige inspiratie voor de toekomst van ons eten? Zoek je innovatie? En wil je beleid dat breder gedragen wordt? Onze projecten en diensten zorgen dat je verder komt. Geïnteresseerd geworden?
Neem contact met ons op!