Direct naar content
< overzicht

Hoeksma - Drogeham: voorloper in graslandbenutting en beter voor het klimaat!

Al meer dan 10 jaar ben ik bekend met het bedrijf van de familie Hoeksma. Een voorloper boer met een Fries Hollandse fokkerij, al jarenlang lage kunstmestgehaltes, zeer hoge opbrengsten en een rijk bodemleven. Regelmatig denk ik aan de tijd van de proefvelden die op zijn bedrijf en op het bedrijf van de gangbare buurman lagen. Op het bedrijf wordt bovengronds mest uitgereden met een eigen lichte drijfmesttankje. Precies op het juiste moment, de juiste hoeveelheid. Hoeksma verzamdeld nauwkeurig alle bedrijfscijfers al vele jaren lang. Dat levert een aantal interessante grafieken op:
> De relatie tussen de opbrengst (kg droge stof/hectare) en de stikstofkunstmestgift.
Drogestof Hoeksma
> Het gemiddelde organische stof gehalte door de jaren heen.
OS Hoeksma

Beide grafieken zijn nog steed actueel: duurzaam bodembeheer is nog steeds prioriteit nummer 1 om te komen tot een hogere bedrijfsefficientie en een hoger organische stof gehalte bindt meer CO2 en draagt daarmee sterk bij aan het oplossen van het broeikasprobleem. Hoeksma senior is nog graag bereid om dit duurzame bedrijfssyteem toe te lichten!