Direct naar content
< overzicht

Herman en Bernadien Bakhuis

1. Doorzaai klaver op vier percelen: eind mei, eerste helft juni, tweede helft juni en eerste helft juli. Doorzaai vindt plaats middels de mestinjecteur. Klaverzaad wordt door de mest gemengd.
2. Inzaai gras/rode klaver mengsel in het najaar op maïsperceel
3. Mestscheiding. De dunne fractie wordt overgepompt naar een aparte mestopslag. De dunne fractie wordt uitgereden op maïsland, de dikke fractie op grasland. (de bemestingsproef dunne/dikke fractie wordt in 2003 uitgevoerd).
4. De duur van de beweiding wordt verder beperkt tot ca. 5 uur per dag.
5. Verhogen benutting herfstgras. Door uitbesteding jongvee opfok is dit lastig.