Direct naar content
< overzicht

Heerlijk Helder Hooi: tijd voor moderne hooibouw!

Het praktijk netwerk Heerlijk Helder Hooi is van start gegaan in het Wapen van Wogmeer, dit praktijk netwerk is in samenwerking met CONO kaasmakers opgezet. Twintig melkveehouders kwamen dinsdag bijeen om samen aan de slag te gaan met hooi. Het was goed om te zien dat zowel de jonge generatie als de oude garde goed vertegenwoordigt was.Met dikke truien aan en de zomer in de bol is er al flink gediscussieerd  over hooi. Hierbij verzorgde Boerenverstand een inleiding omtrent hooi, want waarom heeft een modern melkveebedrijf eigenlijk geen hooi meer? Is het dan hopeloos ouderwets of moeten we het herontdekken! Hooi heeft veel positieve eigenschappen als structuur, suikerrijk, gunstige mineralen verhouding (melk ziekte) en koeien eten het graag! Maar er zijn praktische bezwaren want hooi vraagt veel arbeid, is weersafhankelijk, welke percelen en hoe te bemesten en zo zijn er nog een aantal. Maar die praktische bezwaren zijn er om op te lossen!

 

Binnen het praktijk Heerlijk Helder Hooi wordt onder leiding van Teus Verhoeff van PPP-AGRO Advies gekeken naar de plek van hooi op het moderne melkvee bedrijf. Want wanneer spreken we van hooi? mag gras met 70% droge stof gewikkeld in folie ook hooi genoemd worden? of heeft het in ieder geval dezelfde positieve eigenschappen als hooi? Duidelijk was dat 50% van de deelnemers al structureel hooi in het rantsoen van het melkvee heeft. Dezelfde boeren denken bij hooi aan de volgende trefwoorden: geduld, mooi weer, structuur, vitamine-D, ‘pfffff” (vrij vertaald veel werk), jongvee, sociale contacten, bier, smakelijk, stress en  gezonde koeien.

Cees de Ruyter vertelde hoe hij met zijn broer en vader hooi inpast op hun moderne melkveebedrijf met 190 melkkoeien en 150 ha land (waarvan 30 hectare vogeltjesland). De aanleiding voor Cees om met hooi te beginnen is een hele praktische, onvoldoende kuil platen maar wel een grote loods waar je hooi in kwijt kan, zo gezegd zo gedaan! Ondertussen heeft het bedrijf met oog op de bodemvruchtbaarheid maïs uit het bouwplan gehaald en in het rantsoen dit vervangen door hooi. Tevens is in twee jaar tijd de kunstmest gift afgebouwd naar nul. Bij de koeien resulteerde dit in een gelijke melkproductie met gelijke gehalte’s maar in de boekhouding een verlaging in de kostprijs! De koeien nemen gemiddeld 1 kilo hooi per dag op, dit op vrijwillige basis. Er word simpelweg een baal voor het voer hek neer gezet waar koeien naar behoefte van kunnen eten.

100 melkkoeien een jaarrond 1 kg hooi per dag voeren betekend 10,5 hectare hooien per jaar!

Cees bewijst dat het in ieder geval goed mogelijk is op hun bedrijf, maar het praktijk netwerk wil meer handvaten ontwikkelen zodat het op elk bedrijf makkelijk toepasbaar wordt. Denk aan het vernieuwen van de definitie van hooi, nieuwe methode’s om met weersinvloeden om te gaan en systemen die hooien ook arbeid technisch weer leuk maken! Voor het laatste heeft Boerenverstand in Oostenrijk al een mooie methode gevonden om in bestaande systemen (kleine baaltjes op een hooizolder) toch arbeid besparing en verlichting te creëren!

Overigens is het niet de eerste keer dat Boerenverstand zich druk maakt om hooi. In de zomer van 2012 stond in MelkveeMagazine al een mooi artikel waarin Boerenverstand pleit voor de comeback van hooi!

Alles wat wij weten over moderne hooibouw is binnenkort te vinden op onze website: https://www.boerenverstand.nl/hooi