Direct naar content
< overzicht

Hanno Robaard

1. Doorzaai klaver in april en na 1e snede, m.b.v. kleine centrifugaalstrooier op wiedeg
2. Bemesting gras/klaver, half perceel alleen dm en half perceel alleen kunstmest
3. Gerst/erwten (Protasil), maïs of gras als voorvrucht, nagewas gras/klaver
4. Onderzaai bij maïs
5. Groenbemester na maïs
6. Registratie voeding/ nauwkeurig voeren (inpassen klaver en voedergewas in rantsoen).