Direct naar content
< overzicht

Grote opkomst eerste MEI bijeenkomst westerkwartier

Gisteravond was er een grote opkomst (dik 60 melkveehouders) in het Groninger Westerkwartier. Het nieuwe programma “MEI” werd hier gepresenteerd en de aanwezigen kregen een serie keuzemogelijkheden voorgeschoteld waaronder mijn studieprogramma “duurzaam boer blijven in het westerkwartier”. Bedoeling van dit programma is bedrijfsoptimalisatie middels beter op elkaar afstemmen van bodem, plant en dier. Minder krachtvoer en kunstmestkosten, hoge benutting van het eigen land en de eigen drijfmest, etc.