Direct naar content
< overzicht

Frank spreekt op congres "Landbouw in de 21 eeuw" Wageningen

Woensdag 6 oktober a.s. moet ik spreken op de themadag Landbouw in de 21e eeuw in de Tarthorst in Wageningen o.l.v. Herman Wijffels. Voor details zie hier:  Op de themadag zal ik uit de doeken welke oplossingen ik voor me zie om de kringloopboeren meer waardering, ruimte en beloningen te geven!
De titel is duurzaam kringloopboeren. Het kringloopgedachtegoed is de basis voor het programma Duurzaam Boer Blijven geleid door de ETC Adviesgroep, Boerenverstand  en Dirksen Management Support, in samenwerking met vele deskundige partners binnen en buiten het Netwerk VLV. Ruim 350 melkveehouders zijn binnen dit programma actief met het optimaliseren van de bodem-plant-dier-mestkringloop, het terugdringen van de milieu- en klimaatbelasting, het vergroten van de biodiversiteit en het versterken van de economische positie van de bedrijven. Aan de basis staat de N, P, C en € kringloop op het melkveebedrijf en doel is “meer uit minder” te halen, ofwel meer opbrengsten met minder input van krachtvoer, kunstmest, antibiotica enzoverder, ofwel schoon en zuinig boeren.

Van alle deelnemende bedrijven worden zowel de technische, milieu- en klimaatcijfers als ook de economische cijfers verzameld. Via studiegroepen, themabijeenkomsten, website en nieuwsbrieven worden kennis en ervaringen onderling uitgewisseld. Het programma geeft op dit moment concreet invulling aan “blije aarde”, een van de peilers onder het Caring Dairy programma van Beemsterkaas en Ben&Jerry’s ijs (blije koeien, blije aarde, blije boeren). Ook wordt het duurzaamheidsprogramma van de Natuurhoeve Zuivel in Benschop concreet en boervriendelijk vormgegeven  en wordt er met FrieslandCampina samengewerkt aan duurzame Waddenmelk. De recente toenemende interesse voor duurzaamheid vanuit marketingperspectief juichen wij toe. Echter veel onze programma’s worden uitgevoerd voor gemeenten, waterschappen en provincies om concrete resultaten te boeken en kennis op te doen hoe doelen vanuit de samenleving te behalen zijn. De contacten met de agrarische natuur-en landschapsverenigingen zijn in deze van groot belang, zij zijn tenslotte op veel van deze gebieden voorloper. In onze programma’s worden ze zoveel mogelijk (betaald) ingeschakeld.

Recent heeft het CLM onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gesloten kringlopen en de duurzaamheidsprestaties van het melkveebedrijf te borgen via een certificaat. Een zogenaamd ‘kringloopcertificaat’ biedt garanties voor overheden om gebieds- en milieukwaliteiten te borgen. Met een certificaat en (belangrijker) een uitmuntende score, kan ruimte gegeven worden aan melkveehouders in knellende situaties, bijvoorbeeld rondom Natura2000 of KRW gebieden. Ook pleiten wij voor meer vrijheden binnen wetten zoals bijvoorbeeld BGM, om mest naar eigen inzicht zo goed mogelijk in te zetten. In het verlengde van deze discussie speelt ook het plaatsen van meer eigen mest op het bedrijf indien deze (bewerkte) mest als kunstmest aangemerkt kan worden. De belangstelling voor een score en een certificaat wat bedrijfsspecifieke milieuprestaties borgt is op dit moment dan ook erg groot.

Het netwerk omvat een grote groep van praktiserende melkveehouders, adviseurs en begeleiders!