Direct naar content
< overzicht

Foodmetres terugdringen met Boerenverstand

 

Het EU 7th framework project Foodmetres is van start gegaan, hierin wordt onderzocht hoe stedelijke gebieden duurzaam van voedsel kunnen worden voorzien. Bij Boerenverstand noemen wij dit de afstand van gras tot glas verkleinen en duurzaam door kringlooplandbouw! Een groep melkveehouders in Midden Delfland werkt al vele jaren aan duurzaamheid en zitten dicht op de steden Den Haag, Rotterdam en Delft.Toch gaat hun melk de hele wereld over! De vraag is terecht of dat ook anders kan? Boerenverstand onderzoekt het reduceren van de kilometers rondom melk binnen Foodmetres! (bekijk hier de flyer van het project)
)

Het project “kringloopboeren in Midden Delfland” werkt aan het versterken van de melkveehouderij als de belangrijkste drager van het typische landschap. Meer dan 30 melkveehouders participeren in het project met een bijbehorende “melkstroom” van meer dan 15 miljoen liter melk. Om die melk tot meerwaarde te brengen werden vroeger coöperaties opgericht. Die coöperaties zijn gefuseerd en gefuseerd tot op dit moment 1 grote coöperatie: Royal FrieslandCampina. Dat is nodig om op internationaal vlak een sterke marktpositie te kunnen behouden en een speler in het spel te blijven richting supermarkten en de wereldmarkt. Tegelijkertijd is de afstand tussen boer en consument groter geworden dan ooit te voren en schommelt de melkprijs mee met de wereldmarkt. Voorbeelden van korte regionale ketens komen in Midden Delfland vaak niet verder dan boerderijwinkels en huisverkoop. Innovatieve ideeën hoe het voedsel wel dichterbij kan komen zijn er genoeg, alleen hoe krijgen we die gerealiseerd? Wat kunnen we daarbij leren van de andere EU landen? Wij houden u op de hoogte.


Rich Picture van de melkkringloop door Elian Verscheijden