Direct naar content
< overzicht

Excursie precisiebemesting jonge boeren

Op dinsdag 28 maart werd de derde bijeenkomst gehouden met de koe & bodem groep van de jonge boeren uit Midden Delfland. Het onderwerp deze avond was precisiebemesting. We waren te gast op het bedrijf van de familie Duineveld in Lisse waar loonwerker Nico Duivenvoorden zijn precisiebemesting machine kwam demonstreren.Nico Duivenvoorden maakt sinds enige tijd gebruik van NIRS (Near Infra Red Sensor) op zijn drijfmesttank. Nico regelt de afzet van mest voor veehouders bij akkerbouwers en bollentelers. Deze telers stellen hoge eisen aan de bemesting van stikstof en fosfaat om uniforme producten af te kunnen leveren. De NIRS technologie maakt het mogelijk om stikstof en fosfaat uit drijfmest egaal over het perceel aan te brengen. Hierdoor wordt het toepassen van dierlijke mest aantrekkelijker voor de telers wat kansen bied voor veehouders.Omdat de NIRS technologie voor drijfmesttoepassingen nog in de kinderschoenen staat werkt Nico voor de ontwikkeling nauw samen met Rene Streppel, de precisielandbouw specialist van Kraakman Perfors Mechanisatie. Rene heeft tijdens de excursie een presentatie gegeven over de mogelijkheden die de technologie bied. Hij heeft de meetresultaten van verschillende percelen laten zien de ze vorig seizoen met NIRS hebben bemest. Hieruit kwam naar voren dat er een grote variatie zit in de hoeveelheid mineralen die de mest bevat. Dit kan zelfs al sterk variëren binnen een vrachtauto. Het advies is dan ook om de mest regelmatig en heel goed te mixen.