Direct naar content
< overzicht

Eindsprint Duurzaam Boer Blijven Drenthe: extra acties om kringlopen te sluiten!

Verduurzaming van de melkveehouderij blijft een belangrijke rol spelen. Niet alleen voor de overheid, die met nieuwe stimulansen in het GLB komt en in de mestwet (kringloopwijzer), maar ook voor de melkfabriek. Zo rollen bedrijven als Rouveen (Gewoon Duurzaam), CONO (Caring Dairy) en FrieslandCampina (Route2020) hun duurzaamheidsprogramma’s uit om dit aan de consument duidelijk te maken.

Het ziet er naar uit dat extra inkomsten of beleidsruimte verkregen kan worden als wordt aangetoond dat extra inspanningen zijn verricht. Dat geldt ook voor een gesloten mineralenkringloop. Een kringloopcertificaat kan oplossingen bieden om milieuproblemen in de landbouw beheersbaar en kosteneffectief op te pakken. De deelnemende melkveehouders brengen jaarlijks hun duurzaamheidsprestaties in beeld en laten zien hoe efficiënt mineralen/grondstoffen zijn benut. Door deze resultaten te toetsen aan de groep stimuleren de bedrijven elkaar om elk jaar te verbeteren. Dat is niet alleen duurzamer voor de maatschappij, maar vooral ook voor de melkveehouder zelf. Het blijkt dat er nog steeds forse winsten te behalen zijn door minder krachtvoer te gebruiken en te focussen op de kwaliteit van het eigen voer en de bodem.

Films: om melkveehouders praktische handvaten te geven, zijn er drie filmpjes gemaakt. Filmpjes over voerkwaliteit, mestkwaliteit en bodemkwaliteit. In deze korte filmpjes geven melkveehouders en deskundigen uitleg over de verschillende aspecten in de kringloop. De komende weken worden de filmpjes stuk voor stuk gelanceerd. Op de website www.duurzaamboerblijven.nl is het eerste filmpje inmiddels geplaatst. Daarin wordt uitgelegd hoe lagere krachtvoerkosten zijn te realiseren door de benutting van het eigen ruwvoer omhoog te brengen.

Winter Workshops: Wilt u zelf concreet aan de slag met deze materie? Dan biedt Duurzaam Boer Blijven in Drenthe daarvoor een 8-tal workshops aan. Stuk voor stuk gericht op het verbeteren van uw bedrijfskringloop met gezondere dieren, meer rendement en een versterkte “licence to produce”! Welke workshops er allemaal zijn kunt u bekijken op www.duurzaamboerblijven.nl/workshops