Direct naar content
< overzicht

Einddebat Duurzaam Bodembeheer Utrecht West

De melkveehouderij wil de komende jaren verder ontwikkelen. Tegelijkertijd staan overheden (Waterschappen en Provincies) op het gebied van Ammoniak en Waterkwaliteit voor forse doelstellingen. Tijdens het einddebat van Duurzaam Bodembeheer Utrecht West, op 21 april a.s. gaan wij in op deze schijnbaar tegenstelde belangen en welke rol de kringloopaanpak daarin kan spelen.

Wij starten met een korte achtergrond schets, die de kringloop in internationaal perspectief plaatst. Gevolgd door een korte terugblik op de afgelopen 3 jaar, waarin een 30 tal boeren actief bezig is geweest met het optimaliseren van hun bedrijfskringloop. Na het delen van de geleerde lessen willen wij graag met u in debat, om de (beleids)doelstellingen, belangen en tegenstellingen helder krijgen.

Wij zijn benieuwd naar waar,- volgens u de kansen voor de toekomst liggen en hopen u te mogen begroeten op 21 april. Aanmelden kan bij Patrick van Schaick: p.van.schaick@ppp-agro.nl

uitnodiging 21 april