Direct naar content
< overzicht

Duurzaam boer blijven in het Groene Hart

Gisteravond in het dorpshuis in Benschop een bijeenkomst gehad over aangepast maaibeheer. Natuur blijft belangrijk in Nederland, waardoor agrarische gebieden land in moeten leveren. Maar deze agrarische grond zelf is vaak ook belangrijk voor biodiversiteit. Tijdens de thema-avond over aangepast maaibeheer is gekeken hoe weidevogelpopulaties vergroot kunnen worden en welke consequenties dit heeft voor bedrijfsmanagement en financiën. Kees Rosenboom, een bevlogen melkveehouder uit Benschop, en ik hebben een verhaal gehouden over de mogelijke combinaties tussen natuur en landbouw. De zeer grote opkomst tijdens deze avond gaf aan dat er veel potentie is om samen met melkveehouders te gaan kijken hoe we “duurzaam boer kunnen blijven in het groene hart”!

Welkom in het groene hart

Welkom in het groene hart