Direct naar content
< overzicht

Duurzaam boer blijven in Drenthe

Afgelopen woensdag 2 studiegroepbijeenkomsten gehad in het kader van het project “Duurzaam boer blijven in Drenthe”. Het nieuwe project (waarin ik vanuit ETC een belangrijke rol in ga spelen) begint zich langzaam te vormen en er liggen een aantal interessante uitdagingen. Allereerst zijn veel boeren “projectmoe” dus bij elkaar komen voor het bij elkaar komen moet voorkomen worden. Het aanbod in de studiegroepen moet practisch, actueel en vooral nuttig zijn. De komende tijd gaan we flink broeden over het programma hoe heel Drenthe in beweging is te krijgen!